Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel, Word, PowerPoint…

Với rất nhiều kiểu biểu đồ từ biểu đồ cột, biểu đồ tròn, biểu đồ đường cho đến biểu đồ miền, người dùng chúng ta có thể tùy ý lựa chọn để biểu diễn các loại số liệu khác nhau trong Excel.

Dưới đây sẽ là những hướng dẫn then chốt nhất để chúng ta có thể nhập môn nhanh nhất với công việc vẽ biểu đồ trong Excel và cả trong Word, PowerPoint. Sau đó sẽ còn cả một chân trời để chúng ta khám phá.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

+ Để bắt đầu vẽ biểu đồ trong Excel, chúng ta bôi đen vùng số liệu dùng để vẽ sau đó chọn một loại biểu đồ phù hợp trong Insert => Charts.a1-cach-ve-bieu-do-trong-excel-2007-2010-2013-2016-cach-ve-bieu-do-cot-trong-excel-cach-ve-bieu-do-duong-trong-excel-cach-ve-bieu-do-tron-trong-excel-cach-ve-bieu-do-mien-trong-excel(1).jpg

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel: Để bắt đầu vẽ biểu đồ trong Excel, chúng ta bôi đen vùng số liệu dùng để vẽ sau đó chọn một loại biểu đồ phù hợp trong Insert => Charts (đóng khung đỏ). Bạn có thể bấm vào biểu tượng mở rộng dưới góc phải để chọn biểu đồ thoải mái hơn.

a2-cach-ve-bieu-do-trong-excel-2007-2010-2013-2016-cach-ve-bieu-do-cot-trong-excel-cach-ve-bieu-do-duong-trong-excel-cach-ve-bieu-do-tron-trong-excel-cach-ve-bieu-do-mien-trong-excel.jpgHướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel: Trong hộp chọn đầy đủ, chúng ta vào tab All Charts có thể chọn tất cả các loại như biểu đồ cột (1), biểu đồ đường (2), biểu đồ tròn (3), biểu đồ miền (5)… Trong các biểu đồ cột thì có biểu đồ cột thường (a) và biểu đồ cột chồng (b)….

+ Với những thành phần như tên biểu đồ thì thao tác kích đúp sẽ giúp chúng ta chỉnh sửa trực tiếp. Những thành phần khác như trục biểu đồ thì thao tác kích đúp sẽ giúp mở ra bảng chỉnh sửa bên phải.

a3-cach-ve-bieu-do-trong-excel-2007-2010-2013-2016-cach-ve-bieu-do-cot-trong-excel-cach-ve-bieu-do-duong-trong-excel-cach-ve-bieu-do-tron-trong-excel-cach-ve-bieu-do-mien-trong-excel.jpg

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel: Với những thành phần như tên biểu đồ thì thao tác kích đúp sẽ giúp chúng ta chỉnh sửa trực tiếp, bao gồm cả chỉnh sửa font chữ.

a6-cach-ve-bieu-do-trong-excel-2007-2010-2013-2016-cach-ve-bieu-do-cot-trong-excel-cach-ve-bieu-do-duong-trong-excel-cach-ve-bieu-do-tron-trong-excel-cach-ve-bieu-do-mien-trong-excel.jpg

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel: Những thành phần khác như trục biểu đồ thì thao tác kích đúp sẽ giúp mở ra bảng chỉnh sửa bên phải. Ví dụ chúng ta có thể chỉnh giá trị cực tiểu trục tung (7), giá trị cực đại (8) hoặc có thể đánh dấu đảo ngược giá trị trục tung (9) nếu muốn.

+ Một số thành phần như hình khối biểu đồ thì chúng ta có thể bấm chọn, sau đó chỉnh sửa màu sắc đơn giản trong tab Format là tạm ổn.

a5-cach-ve-bieu-do-trong-excel-2007-2010-2013-2016-cach-ve-bieu-do-cot-trong-excel-cach-ve-bieu-do-duong-trong-excel-cach-ve-bieu-do-tron-trong-excel-cach-ve-bieu-do-mien-trong-excel.jpg

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel: Một số thành phần như hình khối biểu đồ thì chúng ta có thể bấm chọn, sau đó chỉnh sửa màu sắc đơn giản trong tab Format là tạm ổn, ví dụ như chỉ cần chỉnh màu chính (10) và màu viền (11) của cột như trong hình.

+ Thao tác kích chuột phải cũng là một cách để mở danh sách công cụ chỉnh sửa biểu đồ khá hữu ích.

a8-cach-ve-bieu-do-trong-excel-2007-2010-2013-2016-cach-ve-bieu-do-cot-trong-excel-cach-ve-bieu-do-duong-trong-excel-cach-ve-bieu-do-tron-trong-excel-cach-ve-bieu-do-mien-trong-excel.jpg

+ Mỗi thành phần biểu đồ có một danh sách công cụ chỉnh sửa khác nhau khi kích chuột phải, vì vậy chúng ta hãy khám phá thêm.a9-cach-ve-bieu-do-trong-excel-2007-2010-2013-2016-cach-ve-bieu-do-cot-trong-excel-cach-ve-bieu-do-duong-trong-excel-cach-ve-bieu-do-tron-trong-excel-cach-ve-bieu-do-mien-trong-excel.jpg

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel: Mỗi thành phần biểu đồ có một danh sách công cụ chỉnh sửa khác nhau khi kích chuột phải, vì vậy chúng ta hãy khám phá thêm. Ví dụ trong hình chính ta sẽ thêm ghi chú số liệu cụ thể cho hình cột.

a10-cach-ve-bieu-do-trong-excel-2007-2010-2013-2016-cach-ve-bieu-do-cot-trong-excel-cach-ve-bieu-do-duong-trong-excel-cach-ve-bieu-do-tron-trong-excel-cach-ve-bieu-do-mien-trong-excel.jpg

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel: Ghi chú số liệu cũng sẽ trở thành một thành phần của biểu đồ để chúng ta chỉnh sửa, sắp xếp.

+ Sau khi tạm hài lòng với biểu đồ (bao gồm cả việc chỉnh kích cỡ bằng các đầu mút góc, cạnh), chúng ta có thể lưu file Excel và biểu đồ sẽ lưu kèm theo. Để lấy hình ảnh biểu đồ, chúng ta có thể kích chuột phải vào khoảng trống biểu đồ và bấm Copy rồi Paste ra một phần mềm chỉnh sửa ảnh nào đó như Paint chẳng hạn.

a11-cach-ve-bieu-do-trong-excel-2007-2010-2013-2016-cach-ve-bieu-do-cot-trong-excel-cach-ve-bieu-do-duong-trong-excel-cach-ve-bieu-do-tron-trong-excel-cach-ve-bieu-do-mien-trong-excel.jpg

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel: Để lấy hình ảnh biểu đồ, chúng ta có thể kích chuột phải vào khoảng trống biểu đồ và bấm Copy rồi Paste ra một phần mềm chỉnh sửa ảnh nào đó như Paint chẳng hạn.

+ Đối với trong Word hay PowerPoint, cách vẽ biểu đồ cũng có thể tham khảo như trên. Điều khác biệt cơ bản nhất là Word hay PowerPoint không có sẵn số liệu và chúng ta phải nhập số liệu vào bảng biểu kèm theo.b1-cach-ve-bieu-do-trong-excel-2007-2010-2013-2016-cach-ve-bieu-do-cot-trong-excel-cach-ve-bieu-do-duong-trong-excel-cach-ve-bieu-do-tron-trong-excel-cach-ve-bieu-do-mien-trong-excel.jpg

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel: Điều khác biệt cơ bản nhất giữa Word với Excel là Word không có sẵn số liệu và chúng ta phải nhập số liệu vào bảng biểu kèm theo. Nút bật tắt bảng biểu số liệu của Word (View Datasheet) được khoanh như trên.d1-cach-ve-bieu-do-trong-excel-2007-2010-2013-2016-cach-ve-bieu-do-cot-trong-excel-cach-ve-bieu-do-duong-trong-excel-cach-ve-bieu-do-tron-trong-excel-cach-ve-bieu-do-mien-trong-excel.jpg

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel: Nút bật tắt bảng biểu số liệu biểu đồ trong PowerPoint (Edit Data) được khoanh như trên.

Chúc các bạn thành công!

Thanks For Reading.

Nguyễn Thị Gấm

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *